Taryfikator mandatów

Nowy taryfikator mandatów 2022/2023 – dbałość o bezpieczeństwo czy zdzieranie pieniędzy?

Wysokość grzywien mandatów za łamanie przepisów drogowych wzrosła z początkiem 2022 roku. Właściciele pojazdów mechanicznych powinni zwrócić szczególną uwagę na nowelizację, która wprowadza wyższe kary. W tym artykule omówimy zmiany w taryfikatorze mandatów i zasady, które rządzą procesem wymierzania kar za wykroczenia drogowe.

Jakie są najważniejsze zmiany w taryfikatorze mandatów drogowych?

Od 1 stycznia 2022 roku maksymalna wysokość kary mandatowej wynosi 30 000 zł. Wcześniej było to 5000 zł. To ogromny wzrost, który powinien zwrócić uwagę wszystkich kierowców. Ponadto, nowe przepisy wprowadzają zasadę, że jeśli kierujący popełni wiele błędów, za które otrzyma mandat, to dotychczasowa kwota grzywny nie mogła przekroczyć 1000 zł. Teraz ta kwota wzrasta maksymalnie aż do 6000 zł.

Jakie wykroczenia będą karane najwyższymi mandatami?

Nowelizacja taryfikatora mandatów wprowadza wyższe kary za wybrane rodzaje wykroczeń. Oto przykładowe wysokie kary za różne wykroczenia drogowe:

 • prowadzenie pojazdu bez uprawnień do 30 000 zł
 • nieudzielenie pomocy ofierze wypadku do 30 000 zł
 • prowadzenie pojazdu po alkoholu czyli w stanie nietrzeźwości do 30 000 zł
 • spowodowanie wypadku lub kolizji do 30 000 zł
 • przekroczenie prędkości do 30 000 zł
 • tamowanie ruchu do 5 000 zł
 • niestosowanie się do znaków, świateł i poleceń osób kierujących ruchem drogowym do 30 000 zł
 • niezatrzymanie pojazdu do kontroli drogowej do 30 000 zł
 • łamanie zakazu wyprzedzania do 30 000 zł
 • prowadzenie pojazdu niemechanicznego bez uprawnień 1 500 zł
 • omijanie opuszczonych zapór kolejowych do 30 000 zł.

Warto podkreślić, że kwoty te są maksymalnymi karami pieniężnymi, jakie może nałożyć sąd za wykroczenia drogowe. Wysokość mandatu, którą nakłada sędzia, zawsze jest oceniana w ramach konkretnej sytuacji, w której znalazł się prowadzący pojazd i inni uczestnicy ruchu drogowego.

Komentarz Autocentrum Group:

Niemniej, nowe przepisy mogą budzić sporo kontrowersji. Dla przykładu spowodowanie kolizji to mandat w wysokości minimum 1000 zł. Wyobraźmy sobie sytuację, że pan Stefan, 60-letni rencista, spowodował na parkingu pod apteką minimalne zadrapanie innego samochodu. Kierowca drugiego auta nie jest skłonny do osiągnięcia porozumienia i dzwoni po policję. Policja, chcąc nie chcąc, musi panu Stefanowi wręczyć mandat w wysokości 1000 zł. Pan Stefan ma 1600 zł renty, a w aptece właśnie wydał 400 złotych na leki niezbędne do funkcjonowania. Po opłaceniu mandatu, Panu Stefanowi zostanie 200 zł na życie i opłaty. W czasach, kiedy duży bochenek chleba kosztuje średnio 10-12 zł.

Czy kierowcy, którzy nie ujawnią faktycznego sprawcy zdarzenia drogowego, będą ponosić konsekwencje?

Zgodnie z decyzją ustawodawcy najważniejsze jest ustalenie faktycznego sprawcy zdarzenia drogowego. Właśnie z tego powodu, gdy dojdzie do kolizji, właściciel pojazdu ma ustawowy obowiązek ujawnienia osoby, która kierowała autem w momencie wypadku. Jeśli tego nie zrobi, to najniższa kara, którą będzie mógł wymierzyć policjant, to 2000 zł. Zupełnie inaczej, a co za tym idzie dużo drożej, wygląda sytuacja, gdy grzywnę nakładać będzie policjant interweniujący w ramach wypadku drogowego.

W takiej sytuacji minimalna opłata, z którą musi liczyć się prowadzący pojazd, to aż 4000 zł. Milczenie się nie opłaca!

Jakie wykroczenia są traktowane jako szczególnie groźne?

W przypadku wybranych wykroczeń drogowych mandaty będą karane wyjątkowo surowo. Są to między innymi:

 • prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości,
 • jazda bez aktualnego prawa jazdy,
 • przekroczenie dozwolonej prędkości,
 • stworzenie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Warto zauważyć, że kara mandatowa nie jest jedyną konsekwencją łamania przepisów drogowych. Często kierowcy muszą liczyć się również z konsekwencjami finansowymi, takimi jak koszty szkód, które wyrządzili w wyniku swojego zachowania na drodze.

Kiedy mandat za wykroczenie?

W przypadku, gdy kierowca zostanie złapany na gorącym uczynku, otrzymuje mandat za wykroczenie. Jednak w niektórych sytuacjach, gdy właściciel pojazdu nie będzie w stanie lub nie będzie chciał wskazać osoby, która powinna otrzymać mandat, sam zostanie ukarany grzywną w wysokości co najmniej 500 zł. Właściciel pojazdu otrzymujący mandat z fotoradaru musi również wskazać osobę, która faktycznie naruszyła przepisy drogowe i jest odpowiedzialna za kierowanie pojazdem.

Nowy taryfikator mandatów 2022 – od kiedy obowiązuje?

Nowy taryfikator mandatów 2022 obejmuje również kwestie dotyczące punktów karnych i obowiązuje od 17 września 2022 roku. Dotychczas osoba poruszająca się pojazdem mechanicznym mogła jednorazowo otrzymać maksymalnie 10 punktów karnych za przewinienia na drodze. W nowej ustawie od września w przypadku punktów karnych zwiększono tę liczbę z 10 do 15.

15 punktów karnych – za jakie wykroczenia drogowe?

Nowy taryfikator mandatów 2022 przewiduje również konkretne sytuacje, w których kierowca otrzyma maksymalną liczbę punktów karnych. Przekroczenie prędkości to jedno z najczęstszych wykroczeń na drodze. Za przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej – w warunkach recydywy – kierowca otrzyma 15 punktów karnych.

Inną sytuacją, która skutkuje otrzymaniem maksymalnej liczby punktów karnych, jest nieustąpienie pierwszeństwa na przejściu dla pieszych lub wyprzedzanie na nim. Kierowcy, którzy mają na swoim sumieniu omijanie pojazdów, które zatrzymały się, aby przepuścić pieszego na przejściu dla pieszych, powinni zmienić swoje nawyki, ponieważ otrzymają maksymalną liczbę punktów.

Jeszcze odmienną sytuacją, która skutkuje otrzymaniem maksymalnej liczby punktów karnych, jest jazda w stanie nietrzeźwości. Kierowanie pojazdem mechanicznym po spożyciu alkoholu lub innych środków odurzających oznacza maksymalną liczbę punktów. Kierowcy powinni zawsze pamiętać, że ich stan trzeźwości ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo na drodze.

Nowy taryfikator punktów karnych – przekroczenie prędkości

Przekroczenie dopuszczalnej prędkości to jedno z najczęstszych przewinień na drodze. Nowy taryfikator punktów karnych przewiduje różną liczbę punktów za przekroczenie prędkości o określonych wartościach. Za przekroczenie prędkości o 11-15 km/h kierowca otrzyma 2 punkty karnych, za przekroczenie prędkości o 21-25 km/h – 5 punktów karnych, a za przekroczenie prędkości o 31-40 km/h – 9 punktów karnych. W przypadku recydywy, czyli popełnienia tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od poprzedniego, liczba punktów karnych jest jeszcze wyższa.

Punkty karnych – jak długo pozostają na koncie?

Maksymalna liczba punktów karnych, jakie może posiadać kierowca na swoim koncie, wynosi 24. Jednak zgodnie z nowym taryfikatorem, punkty będą kasowane dopiero po upływie 24 miesięcy, czyli w ciągu dwóch lat, a nie jak dotychczas po upływie 12 miesięcy. Oznacza to, że kierowcy będą musieli bardziej uważać na swoje zachowanie na drodze i unikać popełniania wykroczeń.

Koniec z kasowaniem punktów karnych

Nowy taryfikator mandatów 2022 przewiduje również, że nie będzie już możliwości kasowania zdobytych punktów karnych poprzez odbycie dodatkowego, płatnego kursu w wojewódzkich ośrodkach nauki jazdy. Zasada recydywy, czyli coraz wyższej liczby punktów karnych za powtarzanie tych samych wykroczeń, ma skłonić kierowców do przestrzegania przepisów i dbania o bezpieczeństwo na drodze.

Punkty usuwane po 2 latach

Zgodnie z nowymi przepisami, punkty karne zdobyte podczas jazdy pojazdem mechanicznym przez 24 miesiące nie mogą przekroczyć 24 i kasują się dopiero w ciągu dwóch lat od zapłacenia mandatu. Dla kierowców o stażu krótszym niż 12 miesięcy limit punktów karnych to 20 punktów. Jeśli limit punktów karnych zostanie przekroczony, kierowca łamiący przepisy drogowe zostanie poddany badaniom psychologicznym oraz części teoretycznej i praktycznej egzaminu kontrolnego. Inaczej utraci prawo jazdy. Obowiązuje również zasada recydywy za popełnienie tego samego wykroczenia w ciągu dwóch lat od poprzedniego.

Nowy taryfikator punktów karnych – przekroczenie dopuszczalnej prędkości

Nowe stawki mandatów zależą od tego, o ile kilometrów nastąpiło przekroczenie prędkości. Przekroczenie prędkości o 71 km/h i więcej grozi kierowcy 15 punktami karnymi. W nowym taryfikatorze punktów karnych za przekroczenie dopuszczalnej prędkości od 17 września 2022 roku kierowca otrzymuje od 1 do 15 punktów karnych w zależności od tego, o ile kilometrów przekroczył prędkość.

Ile punktów karnych za nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu?

Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu znajdującemu się na przejściu dla pieszych lub wchodzącemu na przejście grozi kierowcy 15 punktami karnymi. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu na skrzyżowaniu jezdni przy skręcie w drogę poprzeczną grozi kierowcy 12 punktami karnymi. Nieustąpienie pierwszeństwa pieszemu przy przejeżdżaniu przez chodnik lub drogę dla pieszych i placu przeznaczonemu dla ruchu pieszych i pojazdów grozi kierowcy 8 punktami karnymi.

Mandaty za przekroczenie prędkości

Jeśli kierowca przekroczy prędkość do 10 km/h, zapłaci mandat w wysokości 50 zł. Przekroczenie prędkości o 11-15 km/h wiąże się z mandatem w wysokości 100 zł, a przekroczenie prędkości o 16-20 km/h – z mandatem w wysokości 200 zł. Kierowcy, którzy przekroczą prędkość o 21-25 km/h, zapłacą mandat w wysokości 300 zł, za przekroczenie prędkości o 26-30 km/h – mandat w wysokości 400 zł.

Dla przekroczenia prędkości o 31-40 km/h kierowca otrzyma mandat w wysokości 800 zł, a dla przekroczenia prędkości o 41-50 km/h – mandat w wysokości 1000 zł. Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h wiąże się z mandatem w wysokości 1500 zł, a przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – z mandatem w wysokości 2000 zł. Kierowca, który przekroczy prędkość o 71 km/h lub więcej, otrzyma mandat w wysokości aż 2500 zł.

Mandaty za recydywę

Jeśli kierowca przekroczy dopuszczalną prędkość ponownie, za ten sam wykroczenie, zapłaci mandat w wysokości dwa razy wyższej niż za pierwszym razem. Dla przekroczenia prędkości o 31-40 km/h kierowca otrzyma mandat w wysokości 1600 zł, a dla przekroczenia prędkości o 41-50 km/h – mandat w wysokości 2000 zł. Przekroczenie prędkości o 51-60 km/h wiąże się z mandatem w wysokości 3000 zł, a przekroczenie prędkości o 61-70 km/h – z mandatem w wysokości 4000 zł. Kierowca, który przekroczy prędkość o 71 km/h lub więcej, otrzyma mandat w wysokości aż 5000 zł.

Nowy katalog mandatów 2022 – kiedy ryzykujemy utratę prawa jazdy na 3 miesiące?

W 2022 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące kierowców zawodowych, które mogą skutkować utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku naruszenia czterech konkretnych sytuacji. Poniżej przedstawiamy dokładne informacje na temat tych zmian oraz sposobów uniknięcia utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów.

 1. Higiena pracy a utrata prawa jazdy W jednej z sytuacji kierowca zawodowy może stracić prawo jazdy, jeśli nie zachowa odpowiedniej higieny pracy. Oznacza to, że nieprzerwanie prowadzi pojazd przez długi czas bez przerw, co narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Takie zachowanie naraża nie tylko kierowcę, ale również innych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo.
 2. Karta tachografu a utrata prawa jazdy W innym przypadku kierowca zawodowy ryzykuje utratę prawa jazdy, jeśli nie korzysta z karty tachografu lub w ogóle jej nie posiada. To ważne narzędzie umożliwia kontrolowanie czasu pracy kierowców oraz jest ważnym elementem bezpieczeństwa na drodze. Korzystanie z urządzeń pozwalających na oszukiwanie tachografu także jest surowo zabronione.
 3. Zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Od września 2020 roku w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pojawią się nowe informacje dla właścicieli pojazdów. Oprócz dotychczasowych danych będzie można również sprawdzić, jakie mandaty zostały nałożone na konkretnego kierowcę. To ważna zmiana, która ułatwi kontrolowanie przestrzegania przepisów drogowych.
 4. Utrata prawa jazdy to koszmar dla kierowców zawodowych Utrata prawa jazdy jest poważnym problemem dla kierowców zawodowych, ponieważ może skutkować utratą pracy oraz pogorszeniem sytuacji finansowej. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych oraz zdrowy rozsądek na drodze.

Podsumowując, nowe przepisy dotyczące kierowców zawodowych wprowadzone w 2022 roku skutkują ryzykiem utraty prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku naruszenia konkretnych sytuacji. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, korzystanie z karty tachografu oraz

Nowy katalog mandatów 2022 – kiedy ryzykujemy utratę prawa jazdy na 3 miesiące?

W 2022 roku wprowadzono nowe przepisy dotyczące kierowców zawodowych, które mogą skutkować utratą prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku naruszenia czterech konkretnych sytuacji. Poniżej przedstawiamy dokładne informacje na temat tych zmian oraz sposobów uniknięcia utraty uprawnień do prowadzenia pojazdów.

 1. Higiena pracy a utrata prawa jazdy W jednej z sytuacji kierowca zawodowy może stracić prawo jazdy, jeśli nie zachowa odpowiedniej higieny pracy. Oznacza to, że nieprzerwanie prowadzi pojazd przez długi czas bez przerw, co narusza przepisy dotyczące czasu pracy kierowców. Takie zachowanie naraża nie tylko kierowcę, ale również innych użytkowników dróg na niebezpieczeństwo.
 2. Karta tachografu a utrata prawa jazdy W innym przypadku kierowca zawodowy ryzykuje utratę prawa jazdy, jeśli nie korzysta z karty tachografu lub w ogóle jej nie posiada. To ważne narzędzie umożliwia kontrolowanie czasu pracy kierowców oraz jest ważnym elementem bezpieczeństwa na drodze. Korzystanie z urządzeń pozwalających na oszukiwanie tachografu także jest surowo zabronione.
 3. Zmiany w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców Od września 2020 roku w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców pojawią się nowe informacje dla właścicieli pojazdów. Oprócz dotychczasowych danych będzie można również sprawdzić, jakie mandaty zostały nałożone na konkretnego kierowcę. To ważna zmiana, która ułatwi kontrolowanie przestrzegania przepisów drogowych.
 4. Utrata prawa jazdy to koszmar dla kierowców zawodowych Utrata prawa jazdy jest poważnym problemem dla kierowców zawodowych, ponieważ może skutkować utratą pracy oraz pogorszeniem sytuacji finansowej. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów drogowych oraz zdrowy rozsądek na drodze.

Podsumowując, nowe przepisy dotyczące kierowców zawodowych wprowadzone w 2022 roku skutkują ryzykiem utraty prawa jazdy na okres 3 miesięcy w przypadku naruszenia konkretnych sytuacji. Dlatego tak ważne jest przestrzeganie przepisów dotyczących czasu pracy kierowców, korzystanie z karty tachografu oraz unikanie oszukiwania tachografu. Ważne jest również, aby kierowcy zawodowi pamiętali o zachowaniu higieny pracy, a także o przestrzeganiu innych przepisów drogowych.

Kierowcy zawodowi powinni pamiętać, że utrata prawa jazdy to poważny problem, który może prowadzić do poważnych konsekwencji. Z tego powodu tak ważne jest, aby przestrzegać przepisów drogowych i działać zgodnie z zasadami higieny pracy. Warto również korzystać z dostępnych narzędzi, takich jak karta tachografu i Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców, które ułatwią kontrolowanie czasu pracy kierowców oraz przestrzeganie przepisów drogowych.

Podsumowując, kierowcy zawodowi muszą przestrzegać nowych przepisów dotyczących utraty prawa jazdy oraz innych regulacji dotyczących bezpieczeństwa na drodze. Przestrzeganie przepisów jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa na drodze i uniknięcia problemów związanych z utratą prawa jazdy.

Nowe przepisy i wysokie kary za wykroczenia drogowe – co warto wiedzieć

Nowy taryfikator mandatów i zmiany w przepisach drogowych wprowadzone w 2022 roku mogą znacznie wpłynąć na twoje bezpieczeństwo na drodze, a także na twoje ubezpieczenie OC. W tym artykule przedstawiamy najważniejsze informacje, których warto być świadomym.

Nowe przepisy i ubezpieczenie OC

Dzięki nowym przepisom kierowcy mają teraz lepszy wgląd w swoje punkty karnych oraz opłaty za nałożone na nich grzywny. Ponadto, informacje te będą przekazywane do towarzystw ubezpieczeniowych, co wpłynie na ocenę ryzyka i może mieć wpływ na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Wysokie kary za wykroczenia drogowe

Nowy taryfikator mandatów wprowadza szereg zmian w kwestii kar za wykroczenia drogowe. Od 1 stycznia 2022 roku obowiązują nowe stawki, a od 17 września 2022 roku maksymalna liczba punktów karnych za jedno wykroczenie została zwiększona z 10 do 15. Oto kilka innych istotnych zmian:

 • Nie będzie już możliwości obniżenia przyznanych punktów karnych za pomocą płatnych kursów.
 • Punkty karne będą przyznawane na okres 24 miesięcy, a maksymalna liczba punktów to 24. Okres kasowania punktów karnych również został wydłużony – teraz punkty kasują się w ciągu dwóch lat.
 • Kara za przekroczenie dozwolonej prędkości została podniesiona.
 • W przypadku recydywy – czyli kolejnego przekroczenia prędkości – kierowca musi liczyć się z podwójnym naliczeniem stawki za mandat.
 • Zwiększyły się również kary za niektóre wykroczenia, takie jak: przewożenie dziecka bez fotelika, używanie sygnałów dźwiękowych na obszarze zabudowanym czy niekorzystanie z pasów bezpieczeństwa.
 • Najwyższa kara, jaką sąd może nałożyć na kierowcę, wzrosła do 30 000 zł.

Co zrobić, by uniknąć kar i wykroczeń drogowych?

Aby uniknąć kary za wykroczenie drogowe, warto pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa na drodze. Przede wszystkim należy przestrzegać dozwolonej prędkości, korzystać z pasów bezpieczeństwa, nie używać telefonu podczas jazdy i dostosować styl jazdy do panujących warunków atmosferycznych.

Jeśli jednak dopuścisz się wykroczenia, warto zapoznać się z nowym taryfikatorem mandatów i zasadami przyznawania punktów karnych. W ten sposób unikniesz niepotrzebnych kar i zapłacisz tylko tyle, ile faktycznie trzeba.

Podsumowanie

Nowe przepisy i taryfikator mandatów wprowadzają wiele zmian w kwestii kar za wykroczenia drogowe. Warto znać te zmiany i przestrzegać zasad bezpieczeństwa na drodze, aby uniknąć niepotrzebnych kar i zagrożeń dla siebie i innych użytkowników dróg. Warto również pamiętać, że ubezpieczyciele będą teraz korzystać z informacji o punktach karnych, co może wpłynąć na wysokość składki ubezpieczeniowej.

Ostatnie wpisy:

Nowe technologie w motoryzacji

Elektryfikacja Dzięki postępowi technologicznemu, motoryzacja staje się coraz bardziej zaawansowana. Jednym z kluczowych aspektów nowoczesnej motoryzacji jest elektryfikacja. Pojazdy elektryczne Pojazdy elektryczne (EV) to samochody

Czytaj więcej »